Według portalu skutecznyadwokat.pl, Sebastian Kordel został uznany adwokatem roku 2013 województwa lubuskiego. Więcej informacji ❯

Czym jest zastępstwo procesowe?

Wiele spraw sądowych i toczących się przed organami administracji nie mogłoby być wygranych bez profesjonalnych pełnomocników. Co do zasady mogą się one toczyć bez ich udziału, każdy obywatel ma bowiem prawo do sądu. Może sam sporządzić pozew i złożyć go we właściwym sądzie lub urzędzie. Musi go jednak odpowiednio dopracować i zadbać o każdy element, wynikający z przepisów prawa.

Pomimo tego, w wielu przypadkach warto skorzystać z ze wsparcia adwokata. Dzięki temu można uniknąć różnego rodzaju skutków natury prawnej. To konieczne np. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym oraz przed organami niższych instancji, gdy toczy się w nich postępowanie związane z procesem prowadzonym przez SN. Oznacza to, że wielu czynności nie dokonana się bez reprezentującego interesy klienta prawnika. Dowiedz się, na czym polega zastępstwo procesowe i dlaczego jest ważne!

Istota zastępstwa procesowego

Wiele osób, słysząc ten termin zastanawia się, na czym polega zastępstwo procesowe. Oznacza ono reprezentowanie interesów klienta przez radcę prawnego bądź adwokata w postępowaniu sądowym. Może się ono okazać nieodzowne podczas rozwiązywania wielu różnych problemów prawnych. Doświadczony pełnomocnik, który posiada szeroką i aktualną wiedzę jest na ogół gwarantem ochrony praw oraz interesów. Z instytucji zastępstwa procesowego korzystają również przedsiębiorstwa, które podczas prowadzenia działalności gospodarczej napotykają problemy o takim charakterze. Jeśli nie mieli oni wcześniej do czynienia z posterowaniem sądowym lub przed organami administracji, nie potrafią powiedzieć, co to zastępstwo procesowe i czy jest im ono potrzebne. 

Wybór odpowiedniego pełnomocnika może nie być prosty. To skomplikowane, gdy konieczne jest prowadzenie rozbudowanych spraw, w których zachodzą różne okoliczności. Jeśli masz wątpliwości, zaprawszy do naszej kancelarii. Wyjaśnimy, czym jest zastępstwo procesowe i kiedy może być nieodzowne.

Dlaczego warto zdecydować się na zastępstwo procesowe?

Zastępstwo procesowe ma wiele zalet. Osobiste uczestnictwo w procesie sądowym może się wiązać z ogromnym stresem, a także koniecznością dotrzymania wszystkich ważnych terminów. Strony często mają również obowiązek dostarczenia do sądu obszernej dokumentacji, niezbędnej podczas postępowania. Zastanawiając się, czym jest zastępstwo procesowe i jakie niesie ze sobą korzyści, warto podkreślić przede wszystkim oszczędność czasu. Strona nie musi brać urlopu lub rezygnować z ważnych spraw, by stawić się w sądzie. Nie musi zapoznawać się z wieloma zagmatwanymi przepisami prawa. Zrobi to bowiem pełnomocnik.

Jakie jeszcze płyną pożytki i na czym polega zastępstwo procesowe? Oddając prowadzenie sprawy w ręce adwokata, a więc osoby profesjonalnie do tego przygotowanej, można być spokojnym, że szansę na osiągnięcie celu wzrastają. Wynika to z doświadczenia i specjalistycznej, na bieżąco aktualizowanej wiedzy prawnika. Będzie on dążył do sytuacji, w której klient uzyska jak najwięcej. Zalety te nieco przybliżają i prezentują, co to zastępstwo procesowe.

O czym jeszcze należy pamiętać, decydując się na zastępstwo procesowe?

Od chwili podpisania przez mocodawcę pełnomocnictwa, a więc zdecydowania się na zastępstwo procesowe, adwokat otrzymuje wszystkie pisma dotycząc danej sprawy. Będzie on miał również obowiązek dostarczać dokumenty oraz przestrzegać wyznaczonych przez sąd terminów. Te zadania również wskazują, co to zastępstwo procesowe. Wyznacza je pisemna umowa, określająca prawa do pełnienia określonych czynności.

W większości przypadków, każda osoba ma prawo skorzystać z pomocy i wsparcia prawnika. Reprezentowanie interesów wybranego podmiotu przez sądem to właśnie to, na czym polega zastępstwo procesowe. Podstawą jest pełnomocnictwo, które udzielane jest adwokatowi lub radcy prawnemu przez stronę postępowania. Może nią być osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna, która musi stawić się w sądzie lub urzędzie. Będąc takim podmiotem, warto zatem wiedzieć, czym jest zastępstwo procesowe.

Jesteś
gościem na naszej stronie