Według portalu skutecznyadwokat.pl, Sebastian Kordel został uznany adwokatem roku 2013 województwa lubuskiego. Więcej informacji ❯

Prawo spadkowe

Nasza kancelaria specjalizuje się także w kompleksowej obsłudze spraw spadkowych. Tak zwane prawo spadkowe w Zielonej Górze reguluje w pełni zarówno wszystkie prawa, jak i obowiązki zmarłej osoby fizycznej. Tego typu sprawy są niezwykle powszechne, gdyż każdy będzie spadkodawcą, a przeważająca część należeć będzie także do grupy spadkobierców. W związku z powyższym, warto znać swoje prawa spadkowe oraz związane z
nimi obowiązki. Jeżeli potrzebują Państwo fachowego wsparcia w zakresie prawa spadkowego, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że wszelki formalności związane z nabyciem, odrzuceniem lub przekazaniem spadku, będą załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z jednoczesnym zabezpieczeniem Państwa interesów.

Czym jest prawo spadkowe?

Spadek można określić jako ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących kolejno na jego spadkobierców (następców prawnych), w drodze dziedziczenia. Prawo spadkowe jest regulowane przez kodeks cywilny oraz ustawę o podatku od spadków i darowizn. Prawa spadkowe dosyć często podlegają nowelizacji. W związku z tym faktem zachęcamy Państwa do podjęcia w tym zakresie współpracy z naszą kancelarią. Takie rozwiązanie daje gwarancję, że Państwa sprawami spadkowymi zajmą się prawdziwi fachowcy w dziedzinie prawa, którzy pozostają na bieżąco z wszelkimi zmianami zachodzącymi w przepisach.

Prawo spadkowe w Zielonej Górze – nabycie spadku

Procedura spadkowa rozpoczyna się w momencie, kiedy spadkodawca umiera. Prawo spadkowe określa w tej sytuacji kto dziedziczy i po kim. Należy pamiętać jednak o tym, że wiele instytucji takich jak np. spółdzielnie mieszkaniowe wymagają, aby spadkobierca udokumentował swoje prawa do spadku. Jest to możliwe poprzez wszczęcie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku. Należy tego dokonać poprzez złożenie w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosku o nabycie spadku. Warto mieć na uwadze, że nabycie spadku po zmarłym jest zależne od woli spadkobiercy. Spadek można bowiem przyjąć (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzucić (odrzucenie spadku). Najczęściej w kwestiach związanych z prawem spadkowym można spotkać się ze sprawami spadkowymi po rodzicach, jednak nierzadko również po innych członkach rodziny lub osobach
niespokrewnionych. Jeżeli poszukują Państwo fachowca, który pomoże Państwo przejść przez procedurę spadkową i dopilnuje wszystkich spraw, to jako prawnik od spraw spadkowych w Zielonej Górze chętnie
podejmę z Państwem współpracę. Na swoim koncie posiadam wiele, pozytywnie załatwionych spraw w tym zakresie, co czyni mnie specjalistą w dziedzinie prawa spadkowego. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Prawnik od spraw spadkowych w Zielonej Górze – dziedziczenie długów Dziedziczeniu po osobie zmarłej podlegają nie tylko aktywa takie jak nieruchomości czy ruchomości, ale również pasywa czyli długi. W związku z powyższym prawo spadkowe reguluje także kwestie związane z dziedziczeniem długów. W tym wypadku klienci często zadają pytanie – do którego pokolenia następuje dziedziczenie długów? Otóż w tej kwestii nie ma żadnych ograniczeń. Dziedziczyć długi może nawet praprawnuk. Najczęściej dziedziczy się je po rodzicach, które finalnie przechodzą na spadkobiercę.

Adwokat prawo spadkowe – odrzucenie spadku

Nie ma obowiązku przyjmowania spadku zarówno wprost, jak i z dobrodziejstwem inwentarza. Spadek po zmarłym można odrzucić i jest to określane mianem odrzucenia spadku lub zrzeczenia się spadku. Jak zatem odrzucić spadek i jak się go zrzec? Otóż wystarczy złożyć przed sądem lub przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu/ zrzeczeniu się spadku. Zanim jednak ostatecznie podejmie się taką decyzję, warto rozważyć, czy w danej sprawie jest ono wskazane. Jeżeli zatem nie są Państwo przekonani czy w Państwa przypadku podjęcie takiej decyzji będzie korzystne, zachęcam do podjęcia ze mną współpracy. Jako adwokat prawo spadkowe stanowi jedną z moich specjalizacji. W związku z czym udzielę Państwu niezbędnego wsparcia w tym zakresie i pomogę dopełnić wszelkich formalności. Czym jest darowizna?

Darowizna to rodzaj umowy, na podstawie której darczyńca, kosztem swojego majątku, w sposób nieodpłatny, przysparza korzyści obdarowanemu. Może ona dotyczyć ruchomości – np. samochodu, czy nieruchomości – np. mieszkania. Warto pamiętać o tym, że w pewnych przewidzianych prawem sytuacjach, obdarowany może być zobowiązany do wypłaty zachowku od darowizny, gdy na podstawie umowy darowizny stał się właścicielem rzeczy. Istotnym jest również fakt, że darowiznę można sądownie odwołać. Prawo spadkowe zachowek – ile wynosi i kto ma do niego prawo? Bardzo ważnym zagadnieniem w kwestii związanej ze spadkiem jest prawo spadkowe zachowek. Do naszej kancelarii często zgłaszają się bowiem klienci z prośbą o poradę prawną, jak wygląda kwestia zachowku po rodzicach. Otóż zachowek może należeć się w sytuacji, kiedy dziedziczenie jest ustawowe lub testamentowe. Co do zasady, ma on chronić interesy majątkowe osób najbliższych spadkodawcy. W związku z tym, że prawo do zachowku wynika z samej więzi rodzinnej, która łączy osobę uprawnioną do zachowku ze spadkodawcą, jest niezależne z wolą spadkodawcy, a nawet może być z nią sprzeczny. Roszczenie o zachowek zawsze jest roszczeniem pieniężnym i może być wypłacone wyłącznie w formie pieniężnej. Jest możliwe zadośćuczynienie roszczeniu o zachowek w inny sposób. Wymaga to jednak zgody wszystkich zainteresowanych osób (zobowiązanego do zapłaty zachowku i uprawnionego do jego otrzymania).
Jeżeli mowa o wysokości zachowku, to wynosi ona połowę wartości udziału jaki przysługiwałby uprawnionemu do jego otrzymania przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli jednak uprawniony jest osobą małoletnią lub trwale niezdolną do pracy, w takim wypadku wysokość ta wynosi 2/3 wartości tego udziału.

Adwokat prawo spadkowe – skorzystaj z naszej pomocy

Jako prawnik do spraw spadkowych w Zielonej Górze z wieloletnim doświadczeniem, zachęcam Państwa do skontaktowania się ze mną i podjęcia współpracy w tematyce związanej z prawem spadkowym. Posiadam obszerną wiedzę w tym zakresie popartą wieloletnią praktyką zawodową, co niewątpliwie czyni mnie specjalistą w tej dziedzinie. Udzielę Państwu porad, wyręczę w sporządzeniu stosownej dokumentacji i wezmę czynny udział w ewentualnej rozprawie sądowej. Uzyskają Państwo ode mnie pełne wsparcie na każdym etapie sprawy. Serdecznie zapraszam do kontaktu zarówno w formie telefonicznej, jak i mailowej i umówienia się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Jesteś
gościem na naszej stronie