Według portalu skutecznyadwokat.pl, Sebastian Kordel został uznany adwokatem roku 2013 województwa lubuskiego. Więcej informacji ❯

Rozwód Zielona Góra

Rozpad małżeństwa to zwykle trudna sytuacja dla wielu osób. Stres dotyka przede wszystkim małżonków i ich dzieci. Im dłużej trwa związek, tym trudniejsza jest decyzja o jego zakończeniu. Zawsze wiąże się ono z końcem czegoś znanego, ważnego, a także z wieloma negatywnymi emocjami – złością, żalem, smutkiem, rozczarowaniem.

Z drugiej strony rozwód to instytucja prawna, która pozwala rozwiązać małżeństwo za życia współmałżonków. Gdy pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, zostaje wydane sądowe orzeczenie rozwodu. By rozprawa rozwodowa przebiegła sprawnie, warto skorzystać z usług adwokata. To szczególnie ważne, gdy w wyroku rozwodowym sąd musi również zadecydować o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz wysokości alimentów. W wyjątkowych sytuacjach sąd orzeka o eksmisji małżonka oraz o podziale majątku. Adwokat zadba o interesy swojego klienta i o jak najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie.

Rozwód bez orzekania o winie

W większości przypadków w Polsce mają miejsce rozwody bez orzekania o winie. Sprawy takie są zwykle szybko rozstrzygane, postępowanie często kończy się już na pierwszej rozprawie. Jest jednak jeden warunek. Strony muszą złożyć zgodny wniosek rozwodowy o nieorzekaniu o winie przez oboje małżonków. Dzięki temu unikają obciążających psychicznie sytuacji, nie walczą, a wspólnie dochodzą do porozumienia.

Profesjonalna pomoc  prawna  może być w takiej sprawie  niezbędna, z uwagi na poważne skutki orzeczenia rozwodu. Ma ono wpływ na życie osobiste i rodzinne, skutkuje poważnymi zmianami zakresie posiadanego majątku. Ważne jest również przygotowanie do rozwodu, w czym niezwykle przydatny może okazać się doświadczony adwokat.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Gdy doszło do zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może orzec rozwód z orzeczeniem o winie. We wniosku rozwodowym poszkodowana strona musi zawrzeć powodu jego złożenia, np. nadużywanie alkoholu, agresja wobec najbliższych, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci itp. Powodem wszczęcia rozprawy rozwodowej jest również trwały rozkład pożycia, a więc taki, który nie wskazuje na powrót małżonków do wspólnego pożycia.

W takich sytuacjach niezbędna wydaje się pomoc adwokata, który zagwarantuje odpowiednie przygotowanie do rozwodu i który będzie reprezentował swojego klienta przed sądem. Podczas rozprawy rozwodowej sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi odpowiedzialność za trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Charakter procesu rozwodowego

Rozprawa rozwodowa jest inicjowana na podstawie odpowiednio przygotowanego wniosku rozwodowego. Należy pamiętać, że pozew powinien spełniać warunki pisma procesowego. Z tego powodu warto skorzystać z naszych usług, by podjęte na tym etapie działania były skuteczne.

Przebieg procesu rozwodowego ma indywidualny charakter. Sąd może skierować strony do postępowania mediacyjnego, które ma na celu utrzymanie małżeństwa. W przypadku braku kompromisu sprawa wraca do sądu. W procesie rozwodowym ważne jest ustalenie wszystkich okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, dzieci i ich bieżącej sytuacji. Ważne jest odpowiednie przygotowanie do rozwodu, w czym pomóc może adwokat. 

Proces rozwodowy i jego przebieg

Proces rozwodowy odbywa się z aktywnym udziałem małżonków, sędziów i często pełnomocników stron. Zdarza się, że rozwodowi towarzyszy obecność męża zaufania, np. bliskiej osoby jednego z małżonków. Sąd sprawdza, kto stawił się na rozprawie, weryfikuje wniosek rozwodowy. Pierwszym etapem jest zadanie pytań rozwodzącym się małżonkom oraz przesłuchanie świadków. Warto podkreślić konieczność odpowiedniego przygotowania się stron do rozwodu, by czynności te zostały przeprowadzone w krótkim czasie.

Kolejnym etapem rozwodu jest ponowne przesłuchanie małżonków, którzy prezentują własne stanowisko i odnoszą się do zeznań świadków. Proces rozwodowy kończy się ogłoszeniem wyroku. Małżonkowie muszą być obecni podczas tej procedury.

Każdy z powyższych etapów może być trudny, a nawet niezrozumiały dla strony. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia i doradztwa adwokata. Zapraszamy!

Jesteś
gościem na naszej stronie